ส้มตำทอด's shop information

ส้มตำทอด's shop information

ซอย โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240