ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบ's shop information

135 ซ.8 รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110