ขงเบ้งสเต็ก's shop information

ขงเบ้งสเต็ก's shop information

8 mn refid ซ.สามเสน5 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200