อะฮ้า ชา เจียงฮาย's shop information

อะฮ้า ชา เจียงฮาย's shop information

86/125 ซอย เอกชัย 34 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150