ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ's shop information

52 ถ.บ่อแขก ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000