ยะห์รอนะห์ กาแฟสด's shop information

ยะห์รอนะห์ กาแฟสด's shop information

89 ซอย รามอินทรา 117 (ร้านค้าข้างสุเหร่าคูคต) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510