ลูกชิ้นปลาระเบิด & ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

ลูกชิ้นปลาระเบิด & ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

29 ม.1 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130