ส้มตำ เลิศดี's shop information

ส้มตำ เลิศดี's shop information

223หมู่ที่4 (ถนนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100