พิษณุโลกเบเกอรี่'s shop information

พิษณุโลกเบเกอรี่'s shop information

3 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260