ก๋วยจั๊บน้ำข้น's shop information

ก๋วยจั๊บน้ำข้น's shop information

3171 ม.10 สุขุมวิท 107 แขวงสำโรงเหนือ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270