ป้าเล็กไก่ย่าง's shop information

ป้าเล็กไก่ย่าง's shop information

89/20 ถ.จันทนาราม ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120