ยำไข่ดาวเจ้าแรกถนนคนเดินเชียงใหม่'s shop information

ยำไข่ดาวเจ้าแรกถนนคนเดินเชียงใหม่'s shop information

63/2 หมู่ 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220