กะเตี๋ยว's shop information

กะเตี๋ยว's shop information

111 ม.3 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310