เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ's shop information

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ's shop information

99/9 ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120