ข้าวแกงสวนหลวง ฮ่องกงพลาซ่า's shop information

ข้าวแกงสวนหลวง ฮ่องกงพลาซ่า's shop information

ฮ่องกงพลาซ่า แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120