เติ้ล เมี่ยงปลาเผา's shop information

เติ้ล เมี่ยงปลาเผา's shop information

ตลาดสดปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190