ริมคลองราชภัฏ's shop information

ริมคลองราชภัฏ's shop information

ร้านริมคลองราชภัฏ 10/30 ม.1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000