มากินนะซูชิ's shop information

มากินนะซูชิ's shop information

7/13 กาญจนาภิเษก ซอย3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150