ข้าวกะเตี๋ยว's shop information

ข้าวกะเตี๋ยว's shop information

135ม.4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000