ก๋วยเตี๋ยว 15 บาท's shop information

ก๋วยเตี๋ยว 15 บาท's shop information

59/3ม.6 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000