ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่ต์'s shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่ต์'s shop information

2 ถ.จตุโชติ ซ.15 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220