ยำสะเด็ด เผ็ดสะเด่า's shop information

ยำสะเด็ด เผ็ดสะเด่า's shop information

ตลาดเสนีย์ฟู้ดมาร์เก็ต(ร้านยำสะเด็ดเผ็ดสะเด่า) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160