น้องนิวผลไม้สดปั่น's shop information

น้องนิวผลไม้สดปั่น's shop information

ตลาดพรจิตร ถนน.เพชรเกษม55/3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160