ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไส้แก้ว's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไส้แก้ว's shop information

24/8 ม.7 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210