นเรศ เป็ดตุ๋น's shop information

นเรศ เป็ดตุ๋น's shop information

47 ม.1 ซอย คันอ่างชลประทาน ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270