เย็นตาโฟ ป้าเสนา (สาขาเพิ่มสิน)'s shop information

เย็นตาโฟ ป้าเสนา (สาขาเพิ่มสิน)'s shop information

170/90 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220