ลิ่วชา's shop information

ลิ่วชา's shop information

625 ซอย ด่านสำโรง 6 แขวงสำโรงเหนือ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270