กัล & ดรีมข้าวแกงปักษ์ใต้'s shop information

กัล & ดรีมข้าวแกงปักษ์ใต้'s shop information

305 ถนน สามัคคี ร้านกัลแอนด์ครีมข้าวแกงปักใต้ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000