มินตราคาราโอเกะ's shop information

มินตราคาราโอเกะ's shop information

13/14 ร้านมินตรา ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160