อาหารตามสั่ง's shop information

อาหารตามสั่ง's shop information

140ม.19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120