อาหารตามสั่ง ป.ป้านิ่ม's shop information

อาหารตามสั่ง ป.ป้านิ่ม's shop information

44/12 ตลาดแจ่มแจ๋ว ถ. Bang Toei 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210