กิน-กะ-เพรา's shop information

กิน-กะ-เพรา's shop information

50/755 ซอย สุขุมวิท 105 ร้าน กินกะเพรา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260