บุญมี ร้านลาบ's shop information

บุญมี ร้านลาบ's shop information

76/1 ม.5 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190