อาหารตามใจ's shop information

อาหารตามใจ's shop information

114/5 ถ.ชัยบุรี ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000