ห่อหมกทะเลย่าง's shop information

ห่อหมกทะเลย่าง's shop information

ตลาดเอื้ออาทรบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240