หมูสะเต๊ะ สูตรชุมแสง's shop information

หมูสะเต๊ะ สูตรชุมแสง's shop information

80/7 ม.3 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000