ชาพะยอม's shop information

ชาพะยอม's shop information

1233 (ร้านชาพะยอม) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000