ข้าวมันไก่'s shop information

ข้าวมันไก่'s shop information

96 ถนน หนองจิก (ตรงข้ามหน้าเทคนิค) ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000