ยำแหนมสด ครูอู๊ด's shop information

ยำแหนมสด ครูอู๊ด's shop information

ตลาดแยกโรงไม้ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230