สำเภา หมูสเต๊ะ's shop information

สำเภา หมูสเต๊ะ's shop information

82 จรัญสนิทวงค ์40 แยก 4 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700