กะหรี่ปั๊บคุณภา's shop information

กะหรี่ปั๊บคุณภา's shop information

62หมู่ที่.3 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310