ไก่ย่างวิเชียรบุรี ลาบยโส's shop information

ไก่ย่างวิเชียรบุรี ลาบยโส's shop information

272/1 ซ.อ่อนนุช 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250