ครัวไอดินข้าวแกงปักษ์ใต้'s shop information

ครัวไอดินข้าวแกงปักษ์ใต้'s shop information

111/549-550 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210