ตำ.ยำ.ดอง แซบชัวร์ นัวเวอร์'s shop information

ตำ.ยำ.ดอง แซบชัวร์ นัวเวอร์'s shop information

ถนน รางโพธิ์ ร้าน ตำ ยำ ดอง ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150