ราดหน้าฮ่องกง(ร้านเล็ก รสโต)'s shop information

ราดหน้าฮ่องกง(ร้านเล็ก รสโต)'s shop information

28/12 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000