ปลื้มข้าวมันไก่'s shop information

ปลื้มข้าวมันไก่'s shop information

20ม.5 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170