83 สเต็กเฮ้าท์เเอนด์คิดเช่นโฮม's shop information

83 สเต็กเฮ้าท์เเอนด์คิดเช่นโฮม's shop information

61/83ตึก หมู่บ้าน ไรมอนด์พาร์ค 10 บางปลา 12 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี แขวงบางปลา เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540