ก๋วยเตี๋ยวไทยสวรรคโลก's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไทยสวรรคโลก's shop information

24/15 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000