ตาชายก๋วยเตี๋ยวเป็ด's shop information

ตาชายก๋วยเตี๋ยวเป็ด's shop information

33 ถนนนางแว่นแก้ว ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000