สตรอง คาเฟ่'s shop information

สตรอง คาเฟ่'s shop information

399 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900